۱۱,۹۴۸ کالا
<div></div>

افزودنی روغن موتور چند منظوره 250 میلی لیتر 2001

قیمت: 50,000 تومان
نام تجاری :


- حجم بطری 250 میلی لیتر
- موثرترین افزودنی روغن موتوربا کاربردی چند منظوره
- کاهش سوخت تا 15%
- افزایش طول عمر موتور تا 100%
- کاهش گازهای مضر تا 15%
- کاهش دمای تخریب روغن تا 30%
- کاهش خوردگی و اصطکاک
- ترمیم سائیدگی قطعات موتور
- محصولی سبز و سازگار با محیط سبز
- مناسب برای موتورهای بنزینی، دیزلی و گازی
- پروانه بهره برداری وزارت صنایع: 347

شناسه محصول:
2001
نشان تجاری:
نانو زاک :: NaNo Zuk