در حال انجام
کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی‎
کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

40,000 تومان

نشر نی

كد کالا در چاره: 152069

نشر نی
-
+

کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی هرچند یک کتاب درسی برای رشته های اقتصاد، محیط زیست، منابع طببعی و سایر رشته ها در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد محسوب می شود، اما مطالب و موضوعات بسیار گسترده و متنوع آن می تواند طیف وسیعی از دانشجویان، اساتید و خوانندگان غیر اقتصادی را نیز دربر گیرد.
نویسندگان کتاب با دقت و حوصله تحسین برانگیز هیچ نکته مهمی را از قلم نینداخته اند. لذا حجم زیاد کتاب ناشی از تدریس، مطالعه و تحقیقات بی شمار نویسندگان آن است که می تواند مرجع بسیار خوبی برای مطالعات بیشتر در زمینه اقتصاد و محیط زیست و منابع طبیعی به شمار آید. موضوعی که هم به لحاظ وجود منابع طبیعی فراوان و هم به علت عقب ماندگی پژوهش های اقتصادی در این زمینه باید بیش از پیش در کشور خود به آن بپردازیم.

اقتصاد - اقتصاد و مدیریت
شوميز
وزيری
760
1387
1,100
راجر پرمن، یو ما
حمیدرضا ارباب
1382
دوم
964-312-694-0
466/02
نشر نی