در حال انجام

راهنمای استفاده از کارت هدیه چاره

بعد از اضافه کردن محصولات مورد نظر به سبد خرید، در قسمت اتمام خرید می توانید کد کارت هدیه خود را وارد نموده و سپس بر روی لینک "اعمال" کلیک کنید.

در صورتیکه بیش از یک کارت هدیه در اختیار دارید، کدهای هر کارت را به همین ترتیب وارد کنید.