در حال انجام

فرصت های شغلی

1- کارشناس نرم افزار
- مدرک لیسانس نرم افزار و یا رشته های مرتبط، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- مسلط به HTML, My SQL, PHP, jQuery و JavaScript
- حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه مربوطه

2- کارشناس نرم افزار
- مدرک لیسانس نرم افزار و یا رشته های مرتبط، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- مسلط به برنامه نویسی در محیط iOS

3- کارشناس نرم افزار
- مدرک لیسانس نرم افزار و یا رشته های مرتبط، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- مسلط به برنامه نویسی در محیط Android

4 - کارمند جستجو و ورود اطلاعات
- مدرک کارشناسی، خانم، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- مسلط به زبان انگلیسی
- آشنائی کافی با نرم افزارهای Excel, Word و اینترنت
- آشنائی با نرم افزار Photoshop

5 - کارمند به روزرسانی اطلاعات
- مدرک کارشناسی، خانم، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- مسلط به زبان انگلیسی
- آشنائی کافی با نرم افزارهای Excel, Word و اینترنت
- آشنائی با نرم افزار Photoshop

6 - کارمند امور قراردادها
- دیپلم، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- مسلط به زبان انگلیسی
- آشنائی کافی با نرم افزارهای Excel, Word و اینترنت
- حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه مربوطه

7 - حسابدار
- فوق دیپلم حسابداری، خانم، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- آشنا به حسابداری فروش
- آشنائی کافی با نرم افزارهای Excel, Word و اینترنت
- حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه مربوطه

8 - کارشناس فروش
- فوق دیپلم در رشته های مرتبط با بازرگانی، حداکثر سن 30 سال، ساکن تهران
- آشنائی کافی با نرم افزارهای Excel, Word و اینترنت
- حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه مربوطه


لطفا رزومه کامل خود را به همراه شغل درخواستی به آدرس  jobs[at]chare[dot]ir ارسال فرمایید.