در حال انجام
چاپ، اسکن، کپی، فکس

 
هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC

هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC‎

كد کالا در چاره: 202063

قیمت
:
75,000,000 تومان


   
کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD

کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD‎

كد کالا در چاره: 202062

قیمت
:
120,000,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550

کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550‎

كد کالا در چاره: 202061

قیمت
:
160,000,000 تومان


   
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410

کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410‎

كد کالا در چاره: 202060

قیمت
:
68,000,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن و سی دی پودرکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Paper Shredder C8245CD

کاغذ خردکن و سی دی پودرکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Paper Shredder C8245CD‎

كد کالا در چاره: 202059

قیمت
:
16,500,000 تومان


     
Chare Products Count