در حال انجام
ذره بین
تعداد محصولات:52

 
لوپ چراغدار و UV اسكناس 12-21 میلیمتری Camar 9881

لوپ چراغدار و UV اسكناس 12-21 میلیمتری Camar 9881‎

كد کالا در چاره: 206226

قیمت
:
27,000 تومان


   
ذره بین پایه دار رومیزی چراغدار 125 میلیمتری Camar MG4B-7

ذره بین پایه دار رومیزی چراغدار 125 میلیمتری Camar MG4B-7‎

كد کالا در چاره: 206225

قیمت
:
64,000 تومان


 
 
لوپ چشمی ساعتسازی تسمه فنری 30 میلیمتری Camar MG13B-A

لوپ چشمی ساعتسازی تسمه فنری 30 میلیمتری Camar MG13B-A‎

كد کالا در چاره: 206224

قیمت
:
25,000 تومان


   
ذره بين جواهرشناسی چراغدار 21 میلیمتری Camar MG21004

ذره بين جواهرشناسی چراغدار 21 میلیمتری Camar MG21004‎

كد کالا در چاره: 206223

قیمت
:
19,000 تومان


 
 
ذره بین چراغدار رومیزی 90 میلیمتری Camar MG83021-L

ذره بین چراغدار رومیزی 90 میلیمتری Camar MG83021-L‎

كد کالا در چاره: 206222

قیمت
:
33,000 تومان


   
ذره بین چراغدار بدون قاب 90 میلیمتری Camar MG2B-3

ذره بین چراغدار بدون قاب 90 میلیمتری Camar MG2B-3‎

كد کالا در چاره: 206221

قیمت
:
22,000 تومان


 
 
ذره بین دور سری Camar MG81002

ذره بین دور سری Camar MG81002‎

كد کالا در چاره: 206220

قیمت
:
64,000 تومان


   
ذره بین دور سری Camar MG81001-B

ذره بین دور سری Camar MG81001-B‎

كد کالا در چاره: 206219

قیمت
:
74,000 تومان


 
 
ذره بین دور سری Camar MG81001-A

ذره بین دور سری Camar MG81001-A‎

كد کالا در چاره: 206218

قیمت
:
68,000 تومان


   
لوپ جواهرشناسی فلزی 21 میلیمتری Camar MG55367

لوپ جواهرشناسی فلزی 21 میلیمتری Camar MG55367‎

كد کالا در چاره: 206217

قیمت
:
15,000 تومان


 
تعداد محصولات:52
Chare Products Count