در حال انجام
کود
تعداد محصولات:34

 
کیتوسان

کیتوسان‎

كد کالا در چاره: 221409

قیمت
:
33,000 تومان


   
میکروالمنت سیلیسیم

میکروالمنت سیلیسیم‎

كد کالا در چاره: 221407

قیمت
:
27,000 تومان


 
 
نانو گرین

نانو گرین‎

كد کالا در چاره: 221406

قیمت
:
30,000 تومان


   
آفت کش پلیمری کندرها 2921 - بسته بندی کوچک

آفت کش پلیمری کندرها 2921 - بسته بندی کوچک‎

كد کالا در چاره: 202902

قیمت
:
15,000 تومان


 
 
کود کامل ماکرو کند رها 2741

کود کامل ماکرو کند رها 2741‎

كد کالا در چاره: 202901

قیمت
:
15,000 تومان


   
ضد شوری آب و خاک 2820

ضد شوری آب و خاک 2820‎

كد کالا در چاره: 202900

قیمت
:
22,000 تومان


 
 
ماکروالمنت فسفر P2O5 %60 w/w 2704

ماکروالمنت فسفر P2O5 %60 w/w 2704‎

كد کالا در چاره: 202899

قیمت
:
22,000 تومان


   
آمینو کلات نانو فسفر P2O5 20% w/w 2705

آمینو کلات نانو فسفر P2O5 20% w/w 2705‎

كد کالا در چاره: 202896

قیمت
:
27,000 تومان


 
 
میکروالمنت سولفور گوگرد 2727

میکروالمنت سولفور گوگرد 2727‎

كد کالا در چاره: 202895

قیمت
:
22,000 تومان


   
آفت کش نانو ذرات فلزی

آفت کش نانو ذرات فلزی‎

كد کالا در چاره: 199462

قیمت
:
30,000 تومان


 
تعداد محصولات:34
Chare Products Count