در حال انجام
کود
تعداد محصولات:31

 
آفت کش پلیمری کندرها 2921 - بسته بندی کوچک

آفت کش پلیمری کندرها 2921 - بسته بندی کوچک‎

كد کالا در چاره: 202902

قیمت
:
15,000 تومان


   
کود کامل ماکرو کند رها 2741

کود کامل ماکرو کند رها 2741‎

كد کالا در چاره: 202901

قیمت
:
15,000 تومان


 
 
ضد شوری آب و خاک 2820

ضد شوری آب و خاک 2820‎

كد کالا در چاره: 202900

قیمت
:
22,000 تومان


   
ماکروالمنت فسفر P2O5 %60 w/w 2704

ماکروالمنت فسفر P2O5 %60 w/w 2704‎

كد کالا در چاره: 202899

قیمت
:
22,000 تومان


 
 
آمینو کلات نانو فسفر P2O5 20% w/w 2705

آمینو کلات نانو فسفر P2O5 20% w/w 2705‎

كد کالا در چاره: 202896

قیمت
:
27,000 تومان


   
میکروالمنت سولفور گوگرد 2727

میکروالمنت سولفور گوگرد 2727‎

كد کالا در چاره: 202895

قیمت
:
22,000 تومان


 
 
آفت کش نانو ذرات فلزی

آفت کش نانو ذرات فلزی‎

كد کالا در چاره: 199462

قیمت
:
30,000 تومان


   
نانو پوشش عایق برودت و حرارت 3401

نانو پوشش عایق برودت و حرارت 3401‎

كد کالا در چاره: 199461

قیمت
:
27,000 تومان


 
 
روغن پایدار امولسیون شونده تقویت شده با نانو ذرات نقره 2911

روغن پایدار امولسیون شونده تقویت شده با نانو ذرات نقره 2911‎

كد کالا در چاره: 194200

قیمت
:
12,000 تومان


   
میکرو المنت بور 2719

میکرو المنت بور 2719‎

كد کالا در چاره: 194198

قیمت
:
27,000 تومان


 
تعداد محصولات:31
Chare Products Count