در حال انجام
کاغذ خردکن
تعداد محصولات:15

 
هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC
هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC‎

كد کالا در چاره: 202063

قیمت: 75,000,000 تومان


   
کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD
کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD‎

كد کالا در چاره: 202062

قیمت: 120,000,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550‎

كد کالا در چاره: 202061

قیمت: 160,000,000 تومان


   
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410‎

كد کالا در چاره: 202060

قیمت: 68,000,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن و سی دی پودرکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Paper Shredder C8245CD
کاغذ خردکن و سی دی پودرکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Paper Shredder C8245CD‎

كد کالا در چاره: 202059

قیمت: 16,500,000 تومان


   
کاغذ خردکن و سی دی پودرکن فن دار Atlas Paper Shredder CC2040
کاغذ خردکن و سی دی پودرکن فن دار Atlas Paper Shredder CC2040‎

كد کالا در چاره: 202058

قیمت: 1,600,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن اطلس CC0640
کاغذ خردکن اطلس CC0640‎

كد کالا در چاره: 175858

قیمت: 650,000 تومان


   
کاغذ خردکن اطلس CC0660
کاغذ خردکن اطلس CC0660‎

كد کالا در چاره: 175856

قیمت: 1,100,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن اطلس CC1040C
کاغذ خردکن اطلس CC1040C‎

كد کالا در چاره: 175841

قیمت: 430,000 تومان


   
کاغذ خردکن SD 9681
کاغذ خردکن SD 9681‎

كد کالا در چاره: 154729

قیمت: 735,000 تومان


 
تعداد محصولات:15