در حال انجام
کاغذ خردکن
تعداد محصولات:15

 
هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC

هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13120HC‎

كد کالا در چاره: 202063

قیمت
:
75,000,000 تومان


   
کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD

کاغذ و هارد خردکن صنعتی Daejin Kostal Hard Drive Shredder KS-13300HD‎

كد کالا در چاره: 202062

قیمت
:
120,000,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550

کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11550‎

كد کالا در چاره: 202061

قیمت
:
160,000,000 تومان


   
کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410

کاغذ خردکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Shredder KS-11410‎

كد کالا در چاره: 202060

قیمت
:
68,000,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن و سی دی پودرکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Paper Shredder C8245CD

کاغذ خردکن و سی دی پودرکن صنعتی Daejin Kostal Industrial Paper Shredder C8245CD‎

كد کالا در چاره: 202059

قیمت
:
16,500,000 تومان


   
کاغذ خردکن و سی دی پودرکن فن دار Atlas Paper Shredder CC2040

کاغذ خردکن و سی دی پودرکن فن دار Atlas Paper Shredder CC2040‎

كد کالا در چاره: 202058

قیمت
:
1,600,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن اطلس CC0640

کاغذ خردکن اطلس CC0640‎

كد کالا در چاره: 175858

قیمت
:
650,000 تومان


   
کاغذ خردکن اطلس CC0660

کاغذ خردکن اطلس CC0660‎

كد کالا در چاره: 175856

قیمت
:
1,100,000 تومان


 
 
کاغذ خردکن SD 9681

کاغذ خردکن SD 9681‎

كد کالا در چاره: 154729

قیمت
:
735,000 تومان


   
کاغذ خردکن SD 9680

کاغذ خردکن SD 9680‎

كد کالا در چاره: 154722

قیمت
:
955,000 تومان


 
تعداد محصولات:15