در حال انجام
روتر لود بالانسر

 
روتر DSR-150N Unified Services Router

روتر DSR-150N Unified Services Router‎

كد کالا در چاره: 170480

قیمت
:
504,000 تومان


   
روتر MH8241 Multi-Homing Route

روتر MH8241 Multi-Homing Route‎

كد کالا در چاره: 164269

قیمت
:
414,800 تومان


 
 
روتر MH8221 Multi-Homing Router

روتر MH8221 Multi-Homing Router‎

كد کالا در چاره: 164267

قیمت
:
349,100 تومان


   
روتر Balance 710

روتر Balance 710‎

كد کالا در چاره: 137702

قیمت
:
24,360,000 تومان


 
 
روتر Balance 580

روتر Balance 580‎

كد کالا در چاره: 137701

قیمت
:
18,900,000 تومان


   
روتر Balance 380

روتر Balance 380‎

كد کالا در چاره: 137700

قیمت
:
13,696,000 تومان


 
 
روتر Balance 310

روتر Balance 310‎

كد کالا در چاره: 137698

قیمت
:
7,140,000 تومان


   
روتر Balance 210

روتر Balance 210‎

كد کالا در چاره: 137697

قیمت
:
6,090,000 تومان


 
 
روتر Balance 20

روتر Balance 20‎

كد کالا در چاره: 137692

قیمت
:
1,541,000 تومان