در حال انجام
لنت ترمز
تعداد محصولات:18

 
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو پراید - DB442
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو پراید - DB442‎

كد کالا در چاره: 168667

قیمت: 78,000 تومان

بندیکس :: Bendix


   
لنت ترمز جلو سرامیکی خودروهای رونیز و پیکاپ - DB438
لنت ترمز جلو سرامیکی خودروهای رونیز و پیکاپ - DB438‎

كد کالا در چاره: 168666

قیمت: 170,000 تومان

بندیکس :: Bendix


 
 
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو زانتیا 2000 - DB1922
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو زانتیا 2000 - DB1922‎

كد کالا در چاره: 168664

قیمت: 162,000 تومان

بندیکس :: Bendix


   
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو سوزوکی گرند ویتارا - DB1842
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو سوزوکی گرند ویتارا - DB1842‎

كد کالا در چاره: 168663

قیمت: 180,000 تومان

بندیکس :: Bendix


 
 
لنت ترمز عقب سرامیکی خودرو لندکروز - DB1857
لنت ترمز عقب سرامیکی خودرو لندکروز - DB1857‎

كد کالا در چاره: 168661

قیمت: 185,000 تومان

بندیکس :: Bendix


   
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو لندکروز - DB1838
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو لندکروز - DB1838‎

كد کالا در چاره: 168660

قیمت: 260,000 تومان

بندیکس :: Bendix


 
 
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو ریو - DB1805
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو ریو - DB1805‎

كد کالا در چاره: 168658

قیمت: 112,000 تومان

بندیکس :: Bendix


   
لنت ترمز عقب سرامیکی خودرو مزدا 3 - DB1763
لنت ترمز عقب سرامیکی خودرو مزدا 3 - DB1763‎

كد کالا در چاره: 168655

قیمت: 150,000 تومان

بندیکس :: Bendix


 
 
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو مزدا 3 - DB1679
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو مزدا 3 - DB1679‎

كد کالا در چاره: 168651

قیمت: 190,000 تومان

بندیکس :: Bendix


   
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو مورانو  - DB1835
لنت ترمز جلو سرامیکی خودرو مورانو - DB1835‎

كد کالا در چاره: 168647

قیمت: 230,000 تومان

بندیکس :: Bendix


 
تعداد محصولات:18