در حال انجام
اره و برش دهنده برقی
تعداد محصولات:43

 
برش دهنده موتوری Makita DPC7311
برش دهنده موتوری Makita DPC7311‎

كد کالا در چاره: 195599

قیمت: 3,213,000 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره موئی بر Makita SJ401
اره موئی بر Makita SJ401‎

كد کالا در چاره: 195557

قیمت: 561,000 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
برش دهنده 110 میلیمتر Makita 4100NH
برش دهنده 110 میلیمتر Makita 4100NH‎

كد کالا در چاره: 195520

قیمت: 286,900 تومان

ماکیتا :: Makita


   
شیار زن 150 میلیمتر Makita SG150
شیار زن 150 میلیمتر Makita SG150‎

كد کالا در چاره: 195517

قیمت: 2,090,100 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
شیار زن 125 میلیمتر Makita SG1250
شیار زن 125 میلیمتر Makita SG1250‎

كد کالا در چاره: 195514

قیمت: 1,044,400 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره فلز بر 185 میلیمتر Makita 4131
اره فلز بر 185 میلیمتر Makita 4131‎

كد کالا در چاره: 195513

قیمت: 1,106,200 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
اره فلز بر 305 میلیمتر Makita LC1230
اره فلز بر 305 میلیمتر Makita LC1230‎

كد کالا در چاره: 195466

قیمت: 1,084,700 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره عمود بر چکشی Makita 4350CT
اره عمود بر چکشی Makita 4350CT‎

كد کالا در چاره: 195465

قیمت: 454,300 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
اره عمود بر چکشی Makita 4329
اره عمود بر چکشی Makita 4329‎

كد کالا در چاره: 195463

قیمت: 214,200 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره عمود بر Makita 4327
اره عمود بر Makita 4327‎

كد کالا در چاره: 195439

قیمت: 197,200 تومان

ماکیتا :: Makita


 
تعداد محصولات:43