در حال انجام

اره برقی

تعداد محصولات:28

 
اره پروفیل بر 2100 وات Cut Off Saw 355mm 57405
اره پروفیل بر 2100 وات Cut Off Saw 355mm 57405‎

كد کالا در چاره: 185654

قیمت: 384,000 تومان

زوودوس :: Zoodos


   
اره پروفیل بر 2200 وات Cut Off Saw 355mm 57403
اره پروفیل بر 2200 وات Cut Off Saw 355mm 57403‎

كد کالا در چاره: 185652

قیمت: 434,000 تومان

زوودوس :: Zoodos


 
 
اره مرمر بر 120 وات Marble Cutter 110mm 57401
اره مرمر بر 120 وات Marble Cutter 110mm 57401‎

كد کالا در چاره: 185651

قیمت: 206,500 تومان

زوودوس :: Zoodos


   
اره فارسی بر کشویی 1800 وات Miter Saw 255mm 76602
اره فارسی بر کشویی 1800 وات Miter Saw 255mm 76602‎

كد کالا در چاره: 185632

قیمت: 567,500 تومان

زوودوس :: Zoodos


 
 
اره افقی بر 710 وات Reciprocating Saw 115mm 77101
اره افقی بر 710 وات Reciprocating Saw 115mm 77101‎

كد کالا در چاره: 185613

قیمت: 188,000 تومان

زوودوس :: Zoodos


   
اره عمود بر تک دور 400 وات Jig Saw 55mm 78101
اره عمود بر تک دور 400 وات Jig Saw 55mm 78101‎

كد کالا در چاره: 185608

قیمت: 135,000 تومان

زوودوس :: Zoodos


 
 
اره عمود بر 4 دور 800 وات Jig Saw 100mm 78201
اره عمود بر 4 دور 800 وات Jig Saw 100mm 78201‎

كد کالا در چاره: 185591

قیمت: 184,000 تومان

زوودوس :: Zoodos


   
اره گرد بر 1200 وات Circular Saw 185mm 76304
اره گرد بر 1200 وات Circular Saw 185mm 76304‎

كد کالا در چاره: 185590

قیمت: 208,500 تومان

زوودوس :: Zoodos


 
 
اره گرد بر 1200 وات Circular Saw 185mm 76302
اره گرد بر 1200 وات Circular Saw 185mm 76302‎

كد کالا در چاره: 185577

قیمت: 230,500 تومان

زوودوس :: Zoodos


   
اره گرد بر 1500 وات Circular Saw 185mm 76301
اره گرد بر 1500 وات Circular Saw 185mm 76301‎

كد کالا در چاره: 185576

قیمت: 253,000 تومان

زوودوس :: Zoodos


 
تعداد محصولات:28
Chare Products Count
Chare Live Help