در حال انجام
اره و برش دهنده برقی
تعداد محصولات:41

 
برش دهنده موتوری Makita DPC7311
برش دهنده موتوری Makita DPC7311‎

كد کالا در چاره: 195599

قیمت: 3,213,100 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره موئی بر Makita SJ401
اره موئی بر Makita SJ401‎

كد کالا در چاره: 195557

قیمت: 560,200 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
شیار زن 150 میلیمتر Makita SG150
شیار زن 150 میلیمتر Makita SG150‎

كد کالا در چاره: 195517

قیمت: 2,090,600 تومان

ماکیتا :: Makita


   
شیار زن 125 میلیمتر Makita SG1250
شیار زن 125 میلیمتر Makita SG1250‎

كد کالا در چاره: 195514

قیمت: 1,106,800 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
اره فلز بر 305 میلیمتر Makita LC1230
اره فلز بر 305 میلیمتر Makita LC1230‎

كد کالا در چاره: 195466

قیمت: 1,123,100 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره عمود بر چکشی Makita 4329
اره عمود بر چکشی Makita 4329‎

كد کالا در چاره: 195463

قیمت: 218,800 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
اره عمود بر Makita 4327
اره عمود بر Makita 4327‎

كد کالا در چاره: 195439

قیمت: 206,700 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره فارسی بر میزی 2 کاره 260 میلیمتر Makita LF1000
اره فارسی بر میزی 2 کاره 260 میلیمتر Makita LF1000‎

كد کالا در چاره: 195438

قیمت: 2,100,700 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
اره فارسی بر میزی 2 کاره 260 میلیمتر Makita LH1040
اره فارسی بر میزی 2 کاره 260 میلیمتر Makita LH1040‎

كد کالا در چاره: 195434

قیمت: 1,355,700 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره فارسی بر کشوئی Makita LS1016
اره فارسی بر کشوئی Makita LS1016‎

كد کالا در چاره: 195433

قیمت: 1,728,000 تومان

ماکیتا :: Makita


 
تعداد محصولات:41