در حال انجام
اره و برش دهنده برقی
تعداد محصولات:44

 
گرانیت بر 230 میلیمتر Tyrolit 467389
گرانیت بر 230 میلیمتر Tyrolit 467389‎

كد کالا در چاره: 199800

قیمت: 136,100 تومان

تیرولیت :: Tyrolit


   
گرانیت بر زنجیری Tyrolit 467276
گرانیت بر زنجیری Tyrolit 467276‎

كد کالا در چاره: 199799

قیمت: 136,100 تومان

تیرولیت :: Tyrolit


 
 
اره نواری 155 میلیمتر Dewalt DW739
اره نواری 155 میلیمتر Dewalt DW739‎

كد کالا در چاره: 199793

قیمت: 4,004,700 تومان

دی والت :: Dewalt


   
اره گرد بر صنعتی 184 میلیمتر Dewalt DWE560
اره گرد بر صنعتی 184 میلیمتر Dewalt DWE560‎

كد کالا در چاره: 199791

قیمت: 620,400 تومان

دی والت :: Dewalt


 
 
برش دهنده موتوری Makita DPC7311
برش دهنده موتوری Makita DPC7311‎

كد کالا در چاره: 195599

قیمت: 3,243,100 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره موئی بر Makita SJ401
اره موئی بر Makita SJ401‎

كد کالا در چاره: 195557

قیمت: 565,600 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
شیار زن 150 میلیمتر Makita SG150
شیار زن 150 میلیمتر Makita SG150‎

كد کالا در چاره: 195517

قیمت: 2,109,900 تومان

ماکیتا :: Makita


   
شیار زن 125 میلیمتر Makita SG1250
شیار زن 125 میلیمتر Makita SG1250‎

كد کالا در چاره: 195514

قیمت: 1,117,500 تومان

ماکیتا :: Makita


 
 
اره افقی بر Makita JR3050T
اره افقی بر Makita JR3050T‎

كد کالا در چاره: 195467

قیمت: 495,000 تومان

ماکیتا :: Makita


   
اره فلز بر 305 میلیمتر Makita LC1230
اره فلز بر 305 میلیمتر Makita LC1230‎

كد کالا در چاره: 195466

قیمت: 1,133,800 تومان

ماکیتا :: Makita


 
تعداد محصولات:44