در حال انجام
اسکنر تخت A3

 
اسکنر تخت OpticSlim 1180

اسکنر تخت OpticSlim 1180‎

كد کالا در چاره: 188626

قیمت
:
860,000 تومان


   
اسکنر تخت ScanMaker 9800XL Plus with TMA LED

اسکنر تخت ScanMaker 9800XL Plus with TMA LED‎

كد کالا در چاره: 170824

قیمت
:
9,700,000 تومان


 
 
اسکنر تخت 9800XL Plus

اسکنر تخت 9800XL Plus‎

كد کالا در چاره: 148523

قیمت
:
7,700,000 تومان


   
اسکنر تخت OpticBook A300

اسکنر تخت OpticBook A300‎

كد کالا در چاره: 135166

قیمت
:
3,950,000 تومان


 
 
اسکنر تخت OpticPro A320

اسکنر تخت OpticPro A320‎

كد کالا در چاره: 135160

قیمت
:
1,820,000 تومان