در حال انجام

بازدید کننده گرامی،
در حال حاضر ارسال این گروه از کالاهای "سوپرمارکت" فقط برای شهر تهران امکان پذیر می باشند. اطلاعات بیشتر

ترشی و شور

 
ترشی بندری 665 گرم یک و یک
ترشی بندری 665 گرم یک و یک

كد کالا در چاره: 140406

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
ترشی پیاز 650 گرم بدر
ترشی پیاز 650 گرم بدر

كد کالا در چاره: 155784

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
ترشی فلفل سبز 650 گرم بدر
ترشی فلفل سبز 650 گرم بدر

كد کالا در چاره: 155781

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

 
 
ترشی فلفل قرمز 650 گرم بدر
ترشی فلفل قرمز 650 گرم بدر

كد کالا در چاره: 155783

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرم بهروز
ترشی فلفل هالاپینو 180 گرم بهروز

كد کالا در چاره: 197645

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
ترشی مخلوط 700 گرم بدر
ترشی مخلوط 700 گرم بدر

كد کالا در چاره: 155772

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

 
 
خیار شور درجه یک 670 گرم یک و یک
خیار شور درجه یک 670 گرم یک و یک

كد کالا در چاره: 139666

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
خیار شور قوطی ممتاز 800 گرم یک و یک
خیار شور قوطی ممتاز 800 گرم یک و یک

كد کالا در چاره: 167397

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
خیار شور ویژه 680 گرم یک و یک
خیار شور ویژه 680 گرم یک و یک

كد کالا در چاره: 179142

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

 
 
زیتون پرورده 150 گرم چیکا
زیتون پرورده 150 گرم چیکا

كد کالا در چاره: 141165

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
زیتون شور ممتاز 700 گرم یک و یک
زیتون شور ممتاز 700 گرم یک و یک

كد کالا در چاره: 143538

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

     
Chare Products Count