در حال انجام

بازدید کننده گرامی،
در حال حاضر ارسال این گروه از کالاهای "سوپرمارکت" فقط برای شهر تهران امکان پذیر می باشند. اطلاعات بیشتر

برنج

 
برنج دانه بلند باسماتی سیله 900 گرم گلستان
برنج دانه بلند باسماتی سیله 900 گرم گلستان

كد کالا در چاره: 197271

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
برنج درجه یک 100% ایرانی 4.5 کیلوگرم گلستان
برنج درجه یک 100% ایرانی 4.5 کیلوگرم گلستان

كد کالا در چاره: 168058

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
برنج درجه یک 2.26 کیلوگرم گلستان
برنج درجه یک 2.26 کیلوگرم گلستان

كد کالا در چاره: 174053

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

 
 
برنج طارم آستانه 5 کیلوگرم برتر
برنج طارم آستانه 5 کیلوگرم برتر

كد کالا در چاره: 146240

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
برنج طارم ایرانی 10 کیلوگرم پردیس
برنج طارم ایرانی 10 کیلوگرم پردیس

كد کالا در چاره: 153627

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
برنج طارم محلی معطر 10 کیلوگرم برتر
برنج طارم محلی معطر 10 کیلوگرم برتر

كد کالا در چاره: 146245

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

 
 
برنج هاشمی 4.5 کیلوگرم پردیس
برنج هاشمی 4.5 کیلوگرم پردیس

كد کالا در چاره: 188010

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
برنج هاشمی 5 کیلوگرم برتر
برنج هاشمی 5 کیلوگرم برتر

كد کالا در چاره: 181113

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

   
برنج هاشمی آستانه 10 کیلوگرم برتر
برنج هاشمی آستانه 10 کیلوگرم برتر

كد کالا در چاره: 146246

قیمت: -

در حال حاضر موجود نیست

 
Chare Products Count