در حال انجام
هارد دیسک رومیزی

 
هارد دیسک LaCie d2 Thunderbolt2 6TB New Version STEX6000200

هارد دیسک LaCie d2 Thunderbolt2 6TB New Version STEX6000200‎

كد کالا در چاره: 221297

قیمت
:
2,350,000 تومان


   
هارد دیسک LaCie d2 Thunderbolt2 3TB New Version STEX3000200

هارد دیسک LaCie d2 Thunderbolt2 3TB New Version STEX3000200‎

كد کالا در چاره: 221296

قیمت
:
1,600,000 تومان


 
 
هارد دیسک LaCie d2 Thunderbolt2 4TB New Version STEX4000200

هارد دیسک LaCie d2 Thunderbolt2 4TB New Version STEX4000200‎

كد کالا در چاره: 221295

قیمت
:
1,780,000 تومان


   
هارد دیسک Western Digital 8TB My Book Desktop External Hard Drive USB 3.0

هارد دیسک Western Digital 8TB My Book Desktop External Hard Drive USB 3.0‎

كد کالا در چاره: 221292

قیمت
:
1,390,000 تومان


 
 
هارد دیسک Western Digital 6TB My Book Desktop External Hard Drive USB 3.0

هارد دیسک Western Digital 6TB My Book Desktop External Hard Drive USB 3.0‎

كد کالا در چاره: 221291

قیمت
:
950,000 تومان


   
هارد دیسک Western Digital 4TB My Book Desktop External Hard Drive USB 3.0

هارد دیسک Western Digital 4TB My Book Desktop External Hard Drive USB 3.0‎

كد کالا در چاره: 221289

قیمت
:
575,000 تومان


 
 
هارد دیسک LaCie 5big 20TB Thunderbolt 2 7200RPM with Thunderbolt Cable

هارد دیسک LaCie 5big 20TB Thunderbolt 2 7200RPM with Thunderbolt Cable‎

كد کالا در چاره: 202241

قیمت
:
9,000,000 تومان


   
هارد دیسک LaCie d2 6TB Thunderbolt 2‎ and USB 3.0 7200RPM with Thunderbolt cable

هارد دیسک LaCie d2 6TB Thunderbolt 2‎ and USB 3.0 7200RPM with Thunderbolt cable‎

كد کالا در چاره: 201398

قیمت
:
2,350,000 تومان


 
 
هارد دیسک My Book Thunderbolt Duo 4TB Silver

هارد دیسک My Book Thunderbolt Duo 4TB Silver‎

كد کالا در چاره: 164311

قیمت
:
1,695,000 تومان


   
هارد دیسک My Book Thunderbolt Duo 6TB Silver

هارد دیسک My Book Thunderbolt Duo 6TB Silver‎

كد کالا در چاره: 164314

قیمت
:
-

در حال حاضر موجود نیست

 
Chare Products Count