در حال انجام
جواهر (طلا)
تعداد محصولات:154

 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15909 - طلای 18 عیار، 2.190 گرم، 0.06 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15909 - طلای 18 عیار، 2.190 گرم، 0.06 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 202007

قیمت: 950,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15943 - طلای 18 عیار، 1.500 گرم، 0.04 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-15943 - طلای 18 عیار، 1.500 گرم، 0.04 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎

كد کالا در چاره: 202006

قیمت: 660,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1200/1198 - طلای 18 عیار، 2.920 گرم، 0.093 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1200/1198 - طلای 18 عیار، 2.920 گرم، 0.093 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 193050

قیمت: 1,660,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1446/1444 - طلای 18 عیار، 2.415 گرم، 0.104 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1446/1444 - طلای 18 عیار، 2.415 گرم، 0.104 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 190072

قیمت: 1,510,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1546/1544 - طلای 18 عیار، 2.435 گرم، 0.030 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1546/1544 - طلای 18 عیار، 2.435 گرم، 0.030 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 190008

قیمت: 1,320,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1141/1139 - طلای 18 عیار، 2.145 گرم، 0.068 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1141/1139 - طلای 18 عیار، 2.145 گرم، 0.068 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 190007

قیمت: 1,320,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1558/1556 - طلای 18 عیار، 2.230 گرم، 0.103 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1558/1556 - طلای 18 عیار، 2.230 گرم، 0.103 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 189959

قیمت: 1,450,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1514/1512 - طلای 18 عیار، 2.400 گرم، 0.100 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1514/1512 - طلای 18 عیار، 2.400 گرم، 0.100 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 189954

قیمت: 1,490,000 تومان


 
 
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1574/1572 - طلای 18 عیار، 2.300 گرم، 0.064 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1574/1572 - طلای 18 عیار، 2.300 گرم، 0.064 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 189892

قیمت: 1,330,000 تومان


   
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1277/1274 - طلای 18 عیار، 2.060 گرم، 0.078 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎
مجموعه آویز و گوشواره طلای مروارید TAK-1277/1274 - طلای 18 عیار، 2.060 گرم، 0.078 قیراط برلیان، 3 عدد مروارید طبیعی‎‎

كد کالا در چاره: 189884

قیمت: 1,300,000 تومان


 
تعداد محصولات:154
Chare Products Count