در حال انجام
ظروف سرو غذا
تعداد محصولات:39

 
دیس ساموآ مسی 34x34 سانتیمتر - تکی
دیس ساموآ مسی 34x34 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 169902

قیمت: 240,900 تومان

آی وی وی :: IVV


   
ظرف ساموآ بژ 38x38 سانتیمتر - تکی
ظرف ساموآ بژ 38x38 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 169784

قیمت: 307,800 تومان

آی وی وی :: IVV


 
 
دیس ساموآ بژ 34x34 سانتیمتر - تکی
دیس ساموآ بژ 34x34 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 169767

قیمت: 240,900 تومان

آی وی وی :: IVV


   
بشقاب سرو بیضی بن چاینا تیبل سفید 42x28 سانتیمتر - تکی
بشقاب سرو بیضی بن چاینا تیبل سفید 42x28 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 169521

قیمت: 459,900 تومان

آزا :: ASA


 
 
بشقاب سرو پیتزا بن چاینا جنرال کالکشن 30 سانتیمتر - تکی
بشقاب سرو پیتزا بن چاینا جنرال کالکشن 30 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 169470

قیمت: 108,700 تومان

پی لی وویی :: Pillivuyt


   
ظرف دردار سرو کیک بن چاینا سن سر 20.4x12.5 سانتیمتر
ظرف دردار سرو کیک بن چاینا سن سر 20.4x12.5 سانتیمتر‎

كد کالا در چاره: 169464

قیمت: 218,300 تومان

پی لی وویی :: Pillivuyt


 
 
بشقاب سرو بن چاینا سن سر 20.4x3.5 سانتیمتر - تکی
بشقاب سرو بن چاینا سن سر 20.4x3.5 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 169462

قیمت: 65,500 تومان

پی لی وویی :: Pillivuyt


   
در ظرف سرو بن چاینا سن سرو 15.5x8 سانتیمتر
در ظرف سرو بن چاینا سن سرو 15.5x8 سانتیمتر‎

كد کالا در چاره: 169460

قیمت: 152,900 تومان

پی لی وویی :: Pillivuyt


 
 
دیس گرد بن چاینا لونا 31 سانتیمتر - تکی
دیس گرد بن چاینا لونا 31 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 169391

قیمت: 169,600 تومان

پی لی وویی :: Pillivuyt


   
ظرف سرو سوشی 26 سانتیمتر - تکی
ظرف سرو سوشی 26 سانتیمتر - تکی‎

كد کالا در چاره: 167314

قیمت: 20,000 تومان

لایف هایت :: Leifheit


 
تعداد محصولات:39
Chare Products Count