در حال انجام
دستگاه دور کننده و کشنده حیوانات و حشرات موذی

 
دستگاه از بین برنده حشرات Neo.Tec XJ-93

دستگاه از بین برنده حشرات Neo.Tec XJ-93‎

كد کالا در چاره: 198085

قیمت
:
105,000 تومان


   
دستگاه اولترا سونیک و دفع حشرات Neo.Tec XJ-90

دستگاه اولترا سونیک و دفع حشرات Neo.Tec XJ-90‎

كد کالا در چاره: 198075

قیمت
:
110,000 تومان


 
 
دستگاه الکترونیکی دور کننده خانگی انواع موش و جوندگان موذی

دستگاه الکترونیکی دور کننده خانگی انواع موش و جوندگان موذی‎

كد کالا در چاره: 161823

قیمت
:
120,000 تومان


   
دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع مگس

دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع مگس‎

كد کالا در چاره: 156257

قیمت
:
38,000 تومان


 
 
دستگاه الکترونیکی خانگی دور کننده انواع پشه

دستگاه الکترونیکی خانگی دور کننده انواع پشه‎

كد کالا در چاره: 156255

قیمت
:
81,000 تومان


   
دستگاه الکترونیکی دور کننده صنعتی انواع موش

دستگاه الکترونیکی دور کننده صنعتی انواع موش‎

كد کالا در چاره: 156235

قیمت
:
145,000 تومان


 
 
دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع سوسک

دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع سوسک‎

كد کالا در چاره: 155804

قیمت
:
80,000 تومان


     
Chare Products Count