در حال انجام
دستگاه دور کننده و کشنده حیوانات و حشرات موذی

 
دستگاه از بین برنده حشرات Neo.Tec XJ-93
دستگاه از بین برنده حشرات Neo.Tec XJ-93‎

كد کالا در چاره: 198085

قیمت: 105,000 تومان


   
دستگاه اولترا سونیک و دفع حشرات Neo.Tec XJ-90
دستگاه اولترا سونیک و دفع حشرات Neo.Tec XJ-90‎

كد کالا در چاره: 198075

قیمت: 110,000 تومان


 
 
دستگاه الکترونیکی دور کننده خانگی انواع موش و جوندگان موذی
دستگاه الکترونیکی دور کننده خانگی انواع موش و جوندگان موذی‎

كد کالا در چاره: 161823

قیمت: 120,000 تومان


   
دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع مگس
دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع مگس‎

كد کالا در چاره: 156257

قیمت: 38,000 تومان


 
 
دستگاه الکترونیکی خانگی دور کننده انواع پشه
دستگاه الکترونیکی خانگی دور کننده انواع پشه‎

كد کالا در چاره: 156255

قیمت: 81,000 تومان


   
دستگاه الکترونیکی دور کننده صنعتی انواع موش
دستگاه الکترونیکی دور کننده صنعتی انواع موش‎

كد کالا در چاره: 156235

قیمت: 145,000 تومان


 
 
دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع سوسک
دستگاه الکترونیکی دور کننده انواع سوسک‎

كد کالا در چاره: 155804

قیمت: 80,000 تومان


     
Chare Products Count