در حال انجام
ترازو
تعداد محصولات:26

 
ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X7

ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X7‎

كد کالا در چاره: 221463

171,000 تومان
 
قیمت
:
145,500 تومان
-15%


   
ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X5

ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X5‎

كد کالا در چاره: 221462

171,000 تومان
 
قیمت
:
145,500 تومان
-15%


 
 
ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X4

ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X4‎

كد کالا در چاره: 221461

171,000 تومان
 
قیمت
:
145,500 تومان
-15%


   
ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X3

ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X3‎

كد کالا در چاره: 221460

171,000 تومان
 
قیمت
:
145,500 تومان
-15%


 
 
ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X1

ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW35-X1‎

كد کالا در چاره: 221459

171,000 تومان
 
قیمت
:
145,500 تومان
-15%


   
ترازوی دیجیتال EmsiG PW22

ترازوی دیجیتال EmsiG PW22‎

كد کالا در چاره: 203954

230,000 تومان
 
قیمت
:
195,500 تومان
-15%


 
 
ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW36

ترازوی دیجیتال شیشه ای EmsiG GW36‎

كد کالا در چاره: 203950

225,000 تومان
 
قیمت
:
191,500 تومان
-15%


   
ترازوی دیجیتال پلاستیکی EmsiG GW34

ترازوی دیجیتال پلاستیکی EmsiG GW34‎

كد کالا در چاره: 203949

قیمت
:
236,000 تومان


 
 
ترازوی دیجیتال تشخیصی لمسی EmsiG BD46 Touch

ترازوی دیجیتال تشخیصی لمسی EmsiG BD46 Touch‎

كد کالا در چاره: 203933

قیمت
:
264,000 تومان


   
ترازوی دیجیتالی Imperial BS-816 Silver

ترازوی دیجیتالی Imperial BS-816 Silver‎

كد کالا در چاره: 202069

قیمت
:
128,000 تومان


 
تعداد محصولات:26
Chare Products Count