در حال انجام
ابزار اندازه گیری
تعداد محصولات:38

 
تراز لیزری Leica Lino L2G+ Green Cross Line Laser
تراز لیزری Leica Lino L2G+ Green Cross Line Laser‎

كد کالا در چاره: 201987

قیمت: 1,901,000 تومان

لایکا :: Leica


   
تراز لیزری Leica Lino L2P5 Auto Leveling Combination Line and Dot Laser
تراز لیزری Leica Lino L2P5 Auto Leveling Combination Line and Dot Laser‎

كد کالا در چاره: 201986

قیمت: 1,442,000 تومان

لایکا :: Leica


 
 
متر لیزری Leica Disto D810 Laser Distance Measurer
متر لیزری Leica Disto D810 Laser Distance Measurer‎

كد کالا در چاره: 201985

قیمت: 3,152,000 تومان

لایکا :: Leica


   
متر لیزری Leica Disto D510 Laser Distance Measurer
متر لیزری Leica Disto D510 Laser Distance Measurer‎

كد کالا در چاره: 201984

قیمت: 1,628,000 تومان

لایکا :: Leica


 
 
متر لیزری Leica Disto D410 Laser Distance Measurer
متر لیزری Leica Disto D410 Laser Distance Measurer‎

كد کالا در چاره: 201969

قیمت: 1,479,000 تومان

لایکا :: Leica


   
متر لیزری Leica Disto X310 Laser Distance Measurer
متر لیزری Leica Disto X310 Laser Distance Measurer‎

كد کالا در چاره: 201967

قیمت: 763,000 تومان

لایکا :: Leica


 
 
متر لیزری Leica Disto D2 Laser Distance Measurer
متر لیزری Leica Disto D2 Laser Distance Measurer‎

كد کالا در چاره: 201965

قیمت: 423,000 تومان

لایکا :: Leica


   
تراز چدنی 2 آب 40 سانتیمتر 1253
تراز چدنی 2 آب 40 سانتیمتر 1253‎

كد کالا در چاره: 189680

قیمت: 64,000 تومان

یونیور :: Unior


 
 
متر مهندسی 50 متری 714
متر مهندسی 50 متری 714‎

كد کالا در چاره: 182872

قیمت: 72,000 تومان

یونیور :: Unior


   
تراز آلومینیومی 3 آب 200 سانتیمتر 1254
تراز آلومینیومی 3 آب 200 سانتیمتر 1254‎

كد کالا در چاره: 180328

قیمت: 176,000 تومان

یونیور :: Unior


 
تعداد محصولات:38
Chare Products Count