در حال انجام
ابزار اندازه گیری
تعداد محصولات:21

 
تراز آلومینیومی 3 آب 200 سانتیمتر 1254
تراز آلومینیومی 3 آب 200 سانتیمتر 1254‎

كد کالا در چاره: 180328

قیمت: 175,200 تومان

یونیور :: Unior


   
تراز آلومینیومی 3 آب 150 سانتیمتر 1254
تراز آلومینیومی 3 آب 150 سانتیمتر 1254‎

كد کالا در چاره: 180327

قیمت: 139,000 تومان

یونیور :: Unior


 
 
تراز آلومینیومی 3 آب 120 سانتیمتر 1254
تراز آلومینیومی 3 آب 120 سانتیمتر 1254‎

كد کالا در چاره: 180326

قیمت: 118,400 تومان

یونیور :: Unior


   
تراز آلومینیومی 3 آب 40 سانتیمتر 1254
تراز آلومینیومی 3 آب 40 سانتیمتر 1254‎

كد کالا در چاره: 180323

قیمت: 47,200 تومان

یونیور :: Unior


 
 
تراز چدنی 2 آب 50 سانتیمتر 1253
تراز چدنی 2 آب 50 سانتیمتر 1253‎

كد کالا در چاره: 180321

قیمت: 78,600 تومان

یونیور :: Unior


   
تراز چدنی 2 آب 30 سانتیمتر 1253
تراز چدنی 2 آب 30 سانتیمتر 1253‎

كد کالا در چاره: 180320

قیمت: 60,400 تومان

یونیور :: Unior


 
 
تراز لیزری 360 درجه اتومات LZR4
تراز لیزری 360 درجه اتومات LZR4‎

كد کالا در چاره: 174901

قیمت: 440,000 تومان

بلک اند دکر :: Black & Decker


   
مجموعه کامل لیزر گردان تمام اتوماتیک مولتی ولتاژ DW077PKH
مجموعه کامل لیزر گردان تمام اتوماتیک مولتی ولتاژ DW077PKH‎

كد کالا در چاره: 174887

قیمت: 7,575,700 تومان

دی والت :: Dewalt


 
 
Temperature Humidity Meter MS6508 65-300
Temperature Humidity Meter MS6508 65-300‎

كد کالا در چاره: 170825

345,000 تومان  
قیمت: 276,000 تومان
-20%

ماستک :: Mastech


   
Digital Tachometer MS6208B 62-250
Digital Tachometer MS6208B 62-250‎

كد کالا در چاره: 170823

122,000 تومان  
قیمت: 98,000 تومان
-20%

ماستک :: Mastech


 
تعداد محصولات:21
Chare Products Count