در حال انجام
تصفیه هوا
تعداد محصولات:75

 
پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300
پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300‎

كد کالا در چاره: 202681

قیمت: 240,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
فیلتر هپای AirProce Airpro Hepa مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600 و AI-300
فیلتر هپای AirProce Airpro Hepa مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600 و AI-300‎

كد کالا در چاره: 202680

قیمت: 393,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600
فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202679

قیمت: 284,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600
پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202678

قیمت: 208,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-300
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-300‎

كد کالا در چاره: 202677

قیمت: 3,480,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-600
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-600‎

كد کالا در چاره: 202676

قیمت: 3,950,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A‎

كد کالا در چاره: 198320

820,000 تومان  
قیمت: 770,000 تومان
-6%

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205‎

كد کالا در چاره: 198124

قیمت: 120,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3800A-1
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3800A-1‎

كد کالا در چاره: 198122

1,190,000 تومان  
قیمت: 890,000 تومان
-25%

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C‎

كد کالا در چاره: 198121

750,000 تومان  
قیمت: 720,000 تومان
-4%

نئوتک :: Neo.Tec


 
تعداد محصولات:75
Chare Products Count