در حال انجام
تصفیه هوا
تعداد محصولات:78

 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec AP-HC300A/B
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec AP-HC300A/B‎

كد کالا در چاره: 205510

قیمت: 1,120,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-390D Clean Room
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-390D Clean Room‎

كد کالا در چاره: 205509

قیمت: 4,200,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3860
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3860‎

كد کالا در چاره: 205508

قیمت: 980,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


   
پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300
پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300‎

كد کالا در چاره: 202681

قیمت: 220,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
فیلتر هپای AirProce Airpro Hepa مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600 و AI-300
فیلتر هپای AirProce Airpro Hepa مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600 و AI-300‎

كد کالا در چاره: 202680

قیمت: 360,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600
فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202679

قیمت: 260,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600
پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202678

قیمت: 190,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-300
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-300‎

كد کالا در چاره: 202677

قیمت: 3,950,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-600
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-600‎

كد کالا در چاره: 202676

قیمت: 4,200,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A‎

كد کالا در چاره: 198320

قیمت: 645,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


 
تعداد محصولات:78
Chare Products Count