در حال انجام
تصفیه هوا
تعداد محصولات:59

 
دستگاه تصفیه هوای خودرو icleen Traveler

دستگاه تصفیه هوای خودرو icleen Traveler‎

كد کالا در چاره: 221157

قیمت
:
1,850,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec AP-HC300A/B

دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec AP-HC300A/B‎

كد کالا در چاره: 205510

قیمت
:
1,180,000 تومان


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-390D Clean Room

دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-390D Clean Room‎

كد کالا در چاره: 205509

قیمت
:
4,200,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3860

دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3860‎

كد کالا در چاره: 205508

قیمت
:
1,060,000 تومان


 
 
پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300

پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300‎

كد کالا در چاره: 202681

قیمت
:
220,000 تومان


   
فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600

فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202679

قیمت
:
260,000 تومان


 
 
پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600

پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202678

قیمت
:
190,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A

دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A‎

كد کالا در چاره: 198320

قیمت
:
760,000 تومان


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205

دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205‎

كد کالا در چاره: 198124

قیمت
:
120,000 تومان


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C

دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C‎

كد کالا در چاره: 198121

قیمت
:
720,000 تومان


 
تعداد محصولات:59
Chare Products Count