در حال انجام
تصفیه هوا
تعداد محصولات:74

 
پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300
پیش فیلتر ترکیبی AirProce Airpro Mix Pre-Filter مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-300‎

كد کالا در چاره: 202681

قیمت: 220,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
فیلتر هپای AirProce Airpro Hepa مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600 و AI-300
فیلتر هپای AirProce Airpro Hepa مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600 و AI-300‎

كد کالا در چاره: 202680

قیمت: 360,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600
فیلتر جاذب شیمیایی AirProce Airpro TVOC مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202679

قیمت: 260,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600
پیش فیلتر AirProce Airpro F7 مناسب برای دستگاه تصفیه هوا AI-600‎

كد کالا در چاره: 202678

قیمت: 190,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-300
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-300‎

كد کالا در چاره: 202677

قیمت: 3,950,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


   
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-600
دستگاه تصفیه هوا AirProce AI-600‎

كد کالا در چاره: 202676

قیمت: 4,200,000 تومان

ایرپروس :: AirProce


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A‎

كد کالا در چاره: 198320

820,000 تومان  
قیمت: 620,000 تومان
-24%

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205‎

كد کالا در چاره: 198124

120,000 تومان  
قیمت: 105,000 تومان
-13%

نئوتک :: Neo.Tec


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C‎

كد کالا در چاره: 198121

750,000 تومان  
قیمت: 565,000 تومان
-25%

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100‎

كد کالا در چاره: 198120

620,000 تومان  
قیمت: 550,000 تومان
-11%

نئوتک :: Neo.Tec


 
تعداد محصولات:74
Chare Products Count