در حال انجام
تصفیه هوا
تعداد محصولات:67

 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100A‎

كد کالا در چاره: 198320

820,000 تومان  
قیمت: 770,000 تومان
-6%

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-205‎

كد کالا در چاره: 198124

قیمت: 120,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3800A-1
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3800A-1‎

كد کالا در چاره: 198122

1,190,000 تومان  
قیمت: 890,000 تومان
-25%

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3000C‎

كد کالا در چاره: 198121

750,000 تومان  
قیمت: 720,000 تومان
-4%

نئوتک :: Neo.Tec


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3100‎

كد کالا در چاره: 198120

قیمت: 520,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3500
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-3500‎

كد کالا در چاره: 198119

840,000 تومان  
قیمت: 740,000 تومان
-12%

نئوتک :: Neo.Tec


 
 
دستگاه تصفیه هوای اتاق و خودرو Neo.Tec XJ-1000
دستگاه تصفیه هوای اتاق و خودرو Neo.Tec XJ-1000‎

كد کالا در چاره: 198118

قیمت: 140,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2800
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2800‎

كد کالا در چاره: 198103

قیمت: 360,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


 
 
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2500
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2500‎

كد کالا در چاره: 198102

قیمت: 290,000 تومان

نئوتک :: Neo.Tec


   
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2200
دستگاه تصفیه هوا Neo.Tec XJ-2200‎

كد کالا در چاره: 198101

310,000 تومان  
قیمت: 250,000 تومان
-19%

نئوتک :: Neo.Tec


 
تعداد محصولات:67
Chare Products Count