در حال انجام

خردکن و رنده برقی

تعداد محصولات:11

 
یخ خردکن Ice Cube Maker Silver
یخ خردکن Ice Cube Maker Silver‎

كد کالا در چاره: 187885

قیمت: 195,000 تومان

پرینسس :: Princess


   
خرد کن برقی Choppy Orange 1820
خرد کن برقی Choppy Orange 1820‎

كد کالا در چاره: 184674

قیمت: 169,000 تومان

آریته :: Ariete


 
 
خردکن برقی MMR08A1
خردکن برقی MMR08A1‎

كد کالا در چاره: 171407

قیمت: 188,000 تومان

بوش :: Bosch


   
خردکن برقی 4050T
خردکن برقی 4050T‎

كد کالا در چاره: 167792

قیمت: 231,800 تومان

روبن :: Roben


 
 
خردکن برقی 3-2-1 HG4526C
٥
خردکن برقی 3-2-1 HG4526C‎

كد کالا در چاره: 165835

130,000 تومان  
قیمت: 119,600 تومان
-8%

هوگل :: Hugel


   
خردکن برقی 3-2-1 HG7025C
٥
خردکن برقی 3-2-1 HG7025C‎

كد کالا در چاره: 147151

137,000 تومان  
قیمت: 126,040 تومان
-8%

هوگل :: Hugel


 
 
خرد کن TA-700CH
خرد کن TA-700CH‎

كد کالا در چاره: 135882

قیمت: 94,000 تومان

تولیپس :: Tulips


   
رنده برقی فرش اکسپرس پرتابل DJ50
رنده برقی فرش اکسپرس پرتابل DJ50‎

كد کالا در چاره: 181596

قیمت: -

مولینکس :: Moulinex

در حال حاضر موجود نیست


 
 
رنده برقی فرش اکسپرس ماکس DJ8105
رنده برقی فرش اکسپرس ماکس DJ8105‎

كد کالا در چاره: 175087

قیمت: -

مولینکس :: Moulinex

در حال حاضر موجود نیست


   
رنده برقی فرش اکسپرس پلاس DJ755G
رنده برقی فرش اکسپرس پلاس DJ755G‎

كد کالا در چاره: 172872

قیمت: -

مولینکس :: Moulinex

در حال حاضر موجود نیست


 
تعداد محصولات:11
Chare Products Count
Chare Live Help