در حال انجام

سه پایه دوربین و تجهیزات حرکتی

تعداد محصولات:67

 
هد MH055M8-Q5 Photo-Movie Tripod Head With Q5 QR Plate - خانه عکاسان افرنگ‎
هد MH055M8-Q5 Photo-Movie Tripod Head With Q5 QR Plate - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188714

قیمت: 1,080,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
تک پایه 562B-1 Fluid Video Aluminum Monopod with Plate - خانه عکاسان افرنگ‎
تک پایه 562B-1 Fluid Video Aluminum Monopod with Plate - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188712

قیمت: 710,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
هد 490 Maxi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 490 Maxi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188711

قیمت: 400,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
هد 488RCO Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 488RCO Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188710

قیمت: 385,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
هد 488RC4 Midi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 488RC4 Midi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188708

قیمت: 385,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
هد 468MGRC4 Hydrostatic Ball Head  - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 468MGRC4 Hydrostatic Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188707

قیمت: 760,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
هد 468MGRC3 Magnesium Hydrostatic - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 468MGRC3 Magnesium Hydrostatic - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188706

قیمت: 800,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
هد 468MGRC2 Hydrostatic Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 468MGRC2 Hydrostatic Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188654

قیمت: 750,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
هد 468MGRC0 Hydrostatic Ballhead with RC0 Quick Release  - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 468MGRC0 Hydrostatic Ballhead with RC0 Quick Release - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188652

قیمت: 630,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
کفی سه پایه 438 Compact Leveling Head - خانه عکاسان افرنگ‎
کفی سه پایه 438 Compact Leveling Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188648

قیمت: 285,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
تعداد محصولات:67
Chare Products Count
Chare Live Help