در حال انجام

سه پایه دوربین و تجهیزات حرکتی

تعداد محصولات:103

 
هد ویدیویی هیدرولیک حرفه ای Video Head S6 - خانه عکاسان افرنگ
هد ویدیویی هیدرولیک حرفه ای Video Head S6 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 192116

قیمت: 350,000 تومان

بنرو :: Benro


   
هد ویدیویی هیدرولیک Video Head S4 - خانه عکاسان افرنگ
هد ویدیویی هیدرولیک Video Head S4 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 192020

قیمت: 250,000 تومان

بنرو :: Benro


 
 
هد ویدیویی هیدرولیک Video Head S2 - خانه عکاسان افرنگ
هد ویدیویی هیدرولیک Video Head S2 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 192013

قیمت: 140,000 تومان

بنرو :: Benro


   
سه پایه نگه دارنده تک پایه ST1  - خانه عکاسان افرنگ
سه پایه نگه دارنده تک پایه ST1 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 191841

قیمت: 70,000 تومان

بنرو :: Benro


 
 
تک پایه آلومینیومی A49T - خانه عکاسان افرنگ
تک پایه آلومینیومی A49T - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 190099

قیمت: 185,000 تومان

بنرو :: Benro


   
سه پایه ویدیویی حرفه ای A1573FS2 - خانه عکاسان افرنگ
سه پایه ویدیویی حرفه ای A1573FS2 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 190098

قیمت: 400,000 تومان

بنرو :: Benro


 
 
سه پایه ویدیویی حرفه ای A2573FS4 - خانه عکاسان افرنگ
سه پایه ویدیویی حرفه ای A2573FS4 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 190097

قیمت: 550,000 تومان

بنرو :: Benro


   
هد MH055M8-Q5 Photo-Movie Tripod Head With Q5 QR Plate - خانه عکاسان افرنگ‎
هد MH055M8-Q5 Photo-Movie Tripod Head With Q5 QR Plate - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188714

قیمت: 1,080,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
تک پایه 562B-1 Fluid Video Aluminum Monopod with Plate - خانه عکاسان افرنگ‎
تک پایه 562B-1 Fluid Video Aluminum Monopod with Plate - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188712

قیمت: 710,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
هد 490 Maxi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 490 Maxi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188711

قیمت: 400,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
تعداد محصولات:103