در حال انجام
سه پایه دوربین و تجهیزات حرکتی
تعداد محصولات:40

 
knog Qudos Action Mount Pack
knog Qudos Action Mount Pack‎

كد کالا در چاره: 203583

قیمت: 70,000 تومان

ناگ :: Knog


   
هد 490 Maxi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 490 Maxi Ball Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188711

قیمت: 400,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
هد 405 Pro Digital Geared Head - خانه عکاسان افرنگ‎
هد 405 Pro Digital Geared Head - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188646

قیمت: 1,300,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
گیره مهار کننده 241V Suction Grip with Camera Support - خانه عکاسان افرنگ‎
گیره مهار کننده 241V Suction Grip with Camera Support - خانه عکاسان افرنگ‎‎

كد کالا در چاره: 188639

قیمت: 495,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
گیره مهار کننده 143RC Magic Arm - خانه عکاسان افرنگ
گیره مهار کننده 143RC Magic Arm - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 188635

قیمت: 540,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
هد ویدیویی هیدرولیک حرفه ای Video Head S6 - نورنگار
هد ویدیویی هیدرولیک حرفه ای Video Head S6 - نورنگار‎

كد کالا در چاره: 188014

قیمت: 420,000 تومان

بنرو :: Benro


 
 
سه پایه MKBFR A4-BH Befree Compact Travel Photo Tripod - خانه عکاسان افرنگ
سه پایه MKBFR A4-BH Befree Compact Travel Photo Tripod - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 185148

قیمت: 670,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
Professional Aluminium Tripod without Head 190XPROB Black - نورنگار
Professional Aluminium Tripod without Head 190XPROB Black - نورنگار‎

كد کالا در چاره: 183858

قیمت: 600,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
 
هد Pan Tilt Head 804RC2  - نورنگار‎
هد Pan Tilt Head 804RC2 - نورنگار‎‎

كد کالا در چاره: 182695

قیمت: 255,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


   
هد Grip Ball Head 322RC2  - نورنگار‎
هد Grip Ball Head 322RC2 - نورنگار‎‎

كد کالا در چاره: 182685

قیمت: 460,000 تومان

منفروتو :: Manfrotto


 
تعداد محصولات:40
Chare Products Count