در حال انجام
تجهیزات نورپردازی
تعداد محصولات:130

 
پنل ال ای دی روی دوربینی NanGuang CN-160
پنل ال ای دی روی دوربینی NanGuang CN-160‎

كد کالا در چاره: 201146

قیمت: 195,000 تومان

نان گوانگ :: NanGuang


   
کیت 2 پنل ال ای دی روی دوربینی NanGuang CN-T96 2 Kit
کیت 2 پنل ال ای دی روی دوربینی NanGuang CN-T96 2 Kit‎

كد کالا در چاره: 201145

قیمت: 390,000 تومان

نان گوانگ :: NanGuang


 
 
پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-T504
پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-T504‎

كد کالا در چاره: 201143

قیمت: 980,000 تومان

نان گوانگ :: NanGuang


   
کیت 2 پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-576 2KIT + T
کیت 2 پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-576 2KIT + T‎

كد کالا در چاره: 201141

قیمت: 1,980,000 تومان

نان گوانگ :: NanGuang


 
 
پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-600DCHS
پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-600DCHS‎

كد کالا در چاره: 201138

قیمت: 2,100,000 تومان

نان گوانگ :: NanGuang


   
کیت پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-1200SA Kit
کیت پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-1200SA Kit‎

كد کالا در چاره: 201136

قیمت: 2,050,000 تومان

نان گوانگ :: NanGuang


 
 
کیت 2 پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-900CSA BI-Color 2 Kit
کیت 2 پنل ال ای دی استودیویی NanGuang CN-900CSA BI-Color 2 Kit‎

كد کالا در چاره: 201133

قیمت: 6,970,000 تومان

نان گوانگ :: NanGuang


   
فلاش چتری Fomex D Studio flash 800ws D800 - خانه عکاسان افرنگ
فلاش چتری Fomex D Studio flash 800ws D800 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 200203

قیمت: 2,300,000 تومان

فومکس :: Fomex


 
 
فلاش چتری Fomex D Studio flash 600ws D600 - خانه عکاسان افرنگ
فلاش چتری Fomex D Studio flash 600ws D600 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 200201

قیمت: 1,650,000 تومان

فومکس :: Fomex


   
فلاش چتری Fomex D Studio flash 1000ws D1000 - خانه عکاسان افرنگ
فلاش چتری Fomex D Studio flash 1000ws D1000 - خانه عکاسان افرنگ‎

كد کالا در چاره: 200196

قیمت: 2,500,000 تومان

فومکس :: Fomex


 
تعداد محصولات:130
Chare Products Count