در حال انجام
درب بازکن و زنگ درب
تعداد محصولات:45

 
گوشی صوتی TP-1L
گوشی صوتی TP-1L‎

كد کالا در چاره: 185004

قیمت: 95,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


   
ارتباط داخلی یک به دوازده دیواری رئیس و منشی TP-12RM/TP-K
ارتباط داخلی یک به دوازده دیواری رئیس و منشی TP-12RM/TP-K‎

كد کالا در چاره: 185003

قیمت: 125,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


 
 
پنل تک واحدی رنگی DRC-4U
پنل تک واحدی رنگی DRC-4U‎

كد کالا در چاره: 185001

قیمت: 245,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


   
پنل تک واحدی رنگی DRC-4G
پنل تک واحدی رنگی DRC-4G‎

كد کالا در چاره: 184989

قیمت: 175,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


 
 
پنل تک واحدی رنگی DRC-40K
پنل تک واحدی رنگی DRC-40K‎

كد کالا در چاره: 184980

قیمت: 180,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


   
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CDV-72BE
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CDV-72BE‎

كد کالا در چاره: 184979

قیمت: 1,170,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


 
 
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CDV-70UM
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CDV-70UM‎

كد کالا در چاره: 184978

قیمت: 1,050,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


   
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CDV-70U
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CDV-70U‎

كد کالا در چاره: 184974

قیمت: 695,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


 
 
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CAV-43T2
مانیتور تصویری رنگی داخل واحد CAV-43T2‎

كد کالا در چاره: 184973

قیمت: 385,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


   
ارتباط داخلی یک به یک 220 ولت TP-1BE/1BS
ارتباط داخلی یک به یک 220 ولت TP-1BE/1BS‎

كد کالا در چاره: 174546

قیمت: 85,000 تومان

کوماکس :: COMMAX


 
تعداد محصولات:45
Chare Products Count