در حال انجام
ذخیره ساز شبکه
تعداد محصولات:29

 
ذخیره ساز شبکه Thecus N2520
ذخیره ساز شبکه Thecus N2520‎

كد کالا در چاره: 198795

قیمت: 1,100,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه Thecus N4560
ذخیره ساز شبکه Thecus N4560‎

كد کالا در چاره: 198794

قیمت: 2,900,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه Thecus N4800 ECO
ذخیره ساز شبکه Thecus N4800 ECO‎

كد کالا در چاره: 198792

قیمت: 2,900,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه Thecus N2560
ذخیره ساز شبکه Thecus N2560‎

كد کالا در چاره: 198791

قیمت: 1,900,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه DNS-327L ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure
ذخیره ساز شبکه DNS-327L ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure‎

كد کالا در چاره: 184405

قیمت: 750,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه DNS-320LW ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure‎
ذخیره ساز شبکه DNS-320LW ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure‎‎

كد کالا در چاره: 180199

قیمت: 550,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه DNS-320L 4TB ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure
ذخیره ساز شبکه DNS-320L 4TB ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure‎

كد کالا در چاره: 175180

قیمت: 1,855,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه DNS-320L 2TB Sharecenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure
ذخیره ساز شبکه DNS-320L 2TB Sharecenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure‎

كد کالا در چاره: 175176

قیمت: 1,205,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه IX2 Network Storage 2-Bay 4TB
ذخیره ساز شبکه IX2 Network Storage 2-Bay 4TB‎

كد کالا در چاره: 174104

قیمت: 1,277,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه DNS-320L ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure
ذخیره ساز شبکه DNS-320L ShareCenter 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure‎

كد کالا در چاره: 170468

قیمت: 550,000 تومان


 
تعداد محصولات:29
Chare Products Count