در حال انجام
ذخیره ساز شبکه
تعداد محصولات:27

 
ذخیره ساز شبکه QNAP 1-bay home & SOHO NAS TS-128

ذخیره ساز شبکه QNAP 1-bay home & SOHO NAS TS-128‎

كد کالا در چاره: 221290

قیمت
:
573,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه QNAP 2-bay home & SOHO NAS TS-228

ذخیره ساز شبکه QNAP 2-bay home & SOHO NAS TS-228‎

كد کالا در چاره: 221288

قیمت
:
750,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه QNAP Powerful Yet Affordable 1-bay NAS TS-131P

ذخیره ساز شبکه QNAP Powerful Yet Affordable 1-bay NAS TS-131P‎

كد کالا در چاره: 221285

قیمت
:
922,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه QNAP Powerful Yet Affordable 2-bay NAS TS-231P

ذخیره ساز شبکه QNAP Powerful Yet Affordable 2-bay NAS TS-231P‎

كد کالا در چاره: 221284

قیمت
:
1,042,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه QNAP Powerful Yet Affordable 4-bay NAS TS-431P

ذخیره ساز شبکه QNAP Powerful Yet Affordable 4-bay NAS TS-431P‎

كد کالا در چاره: 221283

قیمت
:
1,504,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه QNAP Dual-core NAS TS-451A-2G

ذخیره ساز شبکه QNAP Dual-core NAS TS-451A-2G‎

كد کالا در چاره: 221282

قیمت
:
2,612,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه QNAP Dual-core NAS TS-451A-4G

ذخیره ساز شبکه QNAP Dual-core NAS TS-451A-4G‎

كد کالا در چاره: 221281

قیمت
:
2,846,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه QNAP High Performance Intel quad-core NAS TS-451+-2G

ذخیره ساز شبکه QNAP High Performance Intel quad-core NAS TS-451+-2G‎

كد کالا در چاره: 221280

قیمت
:
2,787,000 تومان


 
 
ذخیره ساز شبکه QNAP High Performance Intel quad-core NAS TS-451+-8G

ذخیره ساز شبکه QNAP High Performance Intel quad-core NAS TS-451+-8G‎

كد کالا در چاره: 221279

قیمت
:
3,663,000 تومان


   
ذخیره ساز شبکه QNAP 12-bay High Performance Unified Storage TVS-1271U-RP-i7-32G

ذخیره ساز شبکه QNAP 12-bay High Performance Unified Storage TVS-1271U-RP-i7-32G‎

كد کالا در چاره: 221278

قیمت
:
17,956,000 تومان


 
تعداد محصولات:27
Chare Products Count