در حال انجام
ظروف تزئینی
تعداد محصولات:20

 
دیس آتنا قرمز بزرگ 38 سانتیمتر Mats Jonasson Red Athena Platter 77903
دیس آتنا قرمز بزرگ 38 سانتیمتر Mats Jonasson Red Athena Platter 77903‎

كد کالا در چاره: 196915

قیمت: 575,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


   
دیس کریستال پلنگی 38 سانتیمتر Mats Jonasson Bonanza Dish 77209
دیس کریستال پلنگی 38 سانتیمتر Mats Jonasson Bonanza Dish 77209‎

كد کالا در چاره: 196914

قیمت: 600,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


 
 
کاسه کریستال پلنگی کوچک 14.5 سانتیمتر Mats Jonasson Bonanza Bowl Small 55990
کاسه کریستال پلنگی کوچک 14.5 سانتیمتر Mats Jonasson Bonanza Bowl Small 55990‎

كد کالا در چاره: 196913

قیمت: 250,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


   
کاسه کریستال پلنگی بزرگ 24 سانتیمتر Mats Jonasson Bonanza Bowl Larg 55209
کاسه کریستال پلنگی بزرگ 24 سانتیمتر Mats Jonasson Bonanza Bowl Larg 55209‎

كد کالا در چاره: 196912

قیمت: 600,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


 
 
جا شمعی پلنگی Mats Jonasson Bonanza 69030
جا شمعی پلنگی Mats Jonasson Bonanza 69030‎

كد کالا در چاره: 196911

قیمت: 300,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


   
جا شمعی چهره Mats Jonasson Purple Athena 69004
جا شمعی چهره Mats Jonasson Purple Athena 69004‎

كد کالا در چاره: 196909

قیمت: 380,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


 
 
لیوان کریستال 5 سانتیمتر 42007 - 2 تایی
لیوان کریستال 5 سانتیمتر 42007 - 2 تایی‎

كد کالا در چاره: 169802

قیمت: 480,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


   
تنگ کریستال 33 سانتیمتر Electra Carafe 44046
تنگ کریستال 33 سانتیمتر Electra Carafe 44046‎

كد کالا در چاره: 169799

قیمت: 1,180,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


 
 
لیوان پایه دار کریستال 23 سانتیمتر Electra Glass 42013 - تکی
لیوان پایه دار کریستال 23 سانتیمتر Electra Glass 42013 - تکی‎

كد کالا در چاره: 169788

قیمت: 400,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


   
تنگ کریستال 28 سانتیمتر Rackarn Carafe 44042
تنگ کریستال 28 سانتیمتر Rackarn Carafe 44042‎

كد کالا در چاره: 169785

قیمت: 1,180,000 تومان

متس جوناسون :: Mats Jonasson


 
تعداد محصولات:20
Chare Products Count